SZKOLENIE AGILE

Agile Project Management to metodyka sprawnego zarządzania projektami, która umożliwia szybką i bezpieczną realizację projektów w organizacjach wymagających precyzji i przejrzystości podczas ich trwania. Szczególne zastosowanie znajduje w projektach, gdzie ich zakres może ulegać nagłym zmianom.

AgilePM jest podejściem, które gwarantuje pełną realizację oczekiwań klienta, gdyż pozwala dostarczyć mu właśnie to, czego potrzebuje, a nie tylko to, co początkowo zamówił. Dzięki temu podejściu jesteśmy w stanie dogłębnie zrozumieć jego potrzeby i wspólnie opracować rozwiązania, które będą odpowiednie.

Podejście Agile’owe można powiązać z zarządzaniem projektem czy firmą. Celem organizacji jest zdefiniowanie i przyjęcie konkretnego cyklu działania: budowania, pomiaru i wyciągania wniosków.

Cykl ten reprezentuje doskonale podejście Agile’owe do zarządzania biznesem, ponieważ ilustruje on dwie główne zasady Agile:

 • Małe kroki – rozwój produktu/projektu opiera się na stałym eksperymentowaniu i sprawdzaniu, czy jego komponenty sprawdzają się. Jeśli rozwiązanie jest dobrze odbierane, projekt może być skalowany. Rozwój produktu/projektu jest zorganizowany w sposób, który pozwala na ustalenie właściwego kierunku rozwoju.
 • Samo-zarządzanie – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Szkolenie dedykowane dla:

 • Wszystkich osób aktywnie uczestniczących w projektach prowadzonych w dynamicznych organizacjach, niezależnie od branży.
 • Sponsorów, kierowników projektów, członków zespołów oraz członków biur projektów.
 • Przedstawicieli wyższego kierownictwa, którzy wchodzą w role projektowe.
 • Do wszystkich pracujących w środowisku projektowym, którzy chcą stosować tę koncepcję.
 • Szkolenie także dla tych osób, które mają doświadczenie w projektach prowadzonych tradycyjnie, a chciałyby zaadoptować podejście Agile’owe.

W trakcie szkolenia dowiecie się:

 • Co to jest Agile? Jakie są odmiany podejść zwinnych? Które wybrać dla konkretnego projektu?
 • Filozofia, pryncypia i zmienne projektu.
 • Ludzie – struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności.
 • Przygotowanie do sukcesu.
 • Kluczowe praktyki – Priorytetyzacja MoSCoW i Stosowanie Timeboxów.
 • Inne praktyki: Warsztaty Facylitowane, Modelowanie i Rozwój Iteracyjny.
 • Współpraca i komunikacja.
 • Wymagania i szacowanie – wykaz wymagań z priorytetami i rola Analityka Biznesowego w projekcie.
 • Planowanie i kontrola w cyklu życia.

Korzyści po szkoleniu:

 • Poznanie metodyki AgilePM® na poziomie umożliwiającym realizację projektów stosując jej założenia.
 • Zrozumienie różnic pomiędzy podejściem tradycyjnym a zwinnym.
 • Uzyskanie wiedzy na temat budowania prawidłowej komunikacji pomiędzy klientem/odbiorcą, a zespołem projektowym.
 • Zrozumienie sposobów powtarzalnego wprowadzania zmian w projektach skutkujących tworzeniem produktów bardziej dopasowanych do potrzeb klienta.
 • Poznanie kluczowych wskazań AgilePM®, niezbędnych do zdania egzaminu.

Poziom podstawowy:

  – AgilePM® Foundation ⇒ dwa dni szkolenia

  – AgilePM® Practitioner ⇒ dwa dni szkolenia

Poziom rozszerzony trzy dni szkolenia:

  – AgilePM® Foundation i AgilePM® Practitioner

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Wielkość grupy:
  – Od 8 do 12 osób
 • Czas trwania szkolenia:
  – 16h

AKREDYTOWANY EGZAMIN (opcjonalnie)
800 zł

Czas trwania egzaminu:
– AgilePM® Foundation ⇒ 40 minut
– AgilePM® Practitioner ⇒ 150 minut

Cena za osobę

1800 zł
 • DWUDNIOWE SZKOLENIE
 • DOSTĘP DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH
 • CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Wielkość grupy:
  – Od 8 do 12 osób
 • Czas trwania szkolenia:
  – 24h

AKREDYTOWANY EGZAMIN (opcjonalnie)
850 zł

Czas trwania egzaminu:
– AgilePM® Foundation ⇒ 40 minut
– AgilePM® Practitioner ⇒ 150 minut
Cena za osobę
3200 zł
 • TRZYDNIOWE SZKOLENIE
 • DOSTĘP DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH
 • CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA
BODY MODY
Odwiedź stronę
BODY MODY: