Information Security Management Training

Lorem

ipsum

Szkolenie dedykowane dla:

 • Menedżerów wyższego i średniego szczebla
 • Menedżerów i specjalistów IT
 • Pracowników działów informatycznych
 • Osób zaangażowanych w budowę i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Osób budujących systemy zabezpieczeń w swoich organizacjach

W trakcie szkolenia poznacie:

 • Podstawy i terminologię ISO 27001
 • Na jakie ryzyka narażone są informacje
 • Jakie są kluczowe elementy w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji a potrzeby biznesowe
 • Aktywa i zarządzanie ryzykiem

Korzyści po szkoleniu:

 • Uświadomienie potrzeby ochrony informacji w organizacji
 • Możliwości zastosowania normy ISO 27001.
 • Zapoznanie ze sposobem wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz nadzorowaniem nim.
 • Przedstawienie form ochrony informacji.
 • Uświadomienie konsekwencji prawnych niewłaściwej ochrony.

Szkolenie z zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Wielkość grupy:
  – Od 8 do 12 osób

 • Czas trwania szkolenia:
  – 8h

Cena za osobę

1200 zł
 • JEDNODNIOWE SZKOLENIE
 • DOSTĘP DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH
 • CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA