ACT ON THE NATIONAL CYBER SECURITY SYSTEM

Od sierpnia 2018 roku weszły w życie przepisy, które nałożyły na operatorów oraz dostawców usług cyfrowych nowe zadania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Poprzez wprowadzenie regulacji zgodnych z dyrektywą NIS Parlamentu Europejskiego, przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie cyfryzacji, a także innych obszarów kluczowych dla funkcjonowania państwa, zostały zobowiązane do przyłożenia szczególnej wagi w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego obywateli.

Wdrożenie dyrektywy NIS poprzez stworzenie odpowiednich mechanizmów informacyjnych, zachowanie poufności kluczowych danych, a także kontroli ich dostępności jest wyzwaniem, które nałożył na przedsiębiorców z najważniejszych branż ustawodawca, dostosowując krajowe przepisy do unijnych regulacji. Pracownicy naszej firmy pomagają przedsiębiorstwom dokonać analizy aktualnego systemu i zaplanować oraz wdrożyć dyrektywę NIS.

Specjalizujemy się w prowadzeniu działań określanych przez najnowsze przepisy w zakresie cyberbezpieczeństwa:

 

  • wdrożenie dyrektywy NIS w zakresie kontroli bezpieczeństwa w systemach informatycznych,
  • wprowadzenie zmian w systemie powiadamiania właściwych instytucji o ewentualnym niebezpieczeństwie,
  • stworzenie kategorii niepokojących sygnałów, które powinny być wytypowane jako ważne,
  • kooperacja z instytucjami kontrolującymi,
  • wykonywanie raportów z kontroli bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

Oferujemy Państwu wsparcie przy:

Opracowywaniu schematu działań dla branż najważniejszych dla funkcjonowania państwa

Pomagamy przebrnąć przez skomplikowany proces wprowadzania niezbędnych korekt w przedsiębiorstwie. Kluczem do powodzenia wdrożenia dyrektywy NIS jest starannie zaplanowany program działania, który ma za zadanie doprowadzić do pełnego bezpieczeństwa obsługiwanej instytucji.

Kontroli wad sprawdzanego systemu

Nowe przepisy unijne, a także dostosowane do nich regulacje krajowe zmuszają organizacje działające w branżach najistotniejszych z punktu widzenia funkcjonowania państwa do wdrożenia dyrektywy NIS w dotychczasowym systemie bezpieczeństwa. W tej sytuacji firmy muszą dokonać analizy działających procedur, by zachować odpowiednie proporcje pomiędzy obowiązującą ustawą a interesem przedsiębiorstwa.

Wdrożeniu dyrektywy NIS dla fundamentalnych gałęzi gospodarki oraz najważniejszych instytucji

Świadczymy usługi w zakresie kontroli bezpieczeństwa informatycznego zgodnie z obowiązującymi normami międzynarodowymi i krajowymi, w tym certyfikatem ISO 27001.

Kontynuowaniu działań ochronnych w najważniejszych instytucjach

Jednym z warunków powodzenia świadczonych usług jest wprowadzenie zmian, które zostały zalecone podczas przeprowadzanego audytu bezpieczeństwa. Nasze porady opracowywane są w oparciu o najnowsze przepisy krajowe oraz wdrażaną dyrektywę NIS.

IKG TECHNOLOGY
Go to page
IKG TECHNOLOGY: