CONSULTING I TRAINING RODO – consulting GDPR

New regulations for all entities processing personal data within the EU take effect on May 25, 2018. Specifically, this means the RODO / GDPR Regulation (General Data Protection Regulation), which introduces many changes. It replaces the personal data protection act that was previously in effect in Poland.

The new regulations will force changes in many enterprises. Failure to comply with the new requirements is associated with serious sanctions (including high fines).

Hence we offer our clients comprehensive g consulting. RODO consultancy will help adapt corporate organization to the requirements set forth by the regulation, thus ensuring legal compliance along with greater security of data collection and processing.

We also offer RODO training for our clients to increase employees’ awareness and mitigate doubts related to the regulation.

Co zmienia RODO?

Nowe rozporządzenie poszerza pojęcie danych osobowych. To nie tylko imię, nazwisko, adres, data urodzenia czy e-mail. To również wszelkiego rodzaju informacje dotyczące zdrowia psychicznego oraz fizycznego, statusu majątkowego, lokalizacji, numery ID, dane genetyczne i inne mające wpływ na zidentyfikowanie danej osoby. RODO wymusza na przedsiębiorcach wprowadzenie modyfikacji w zakresie pozyskiwania, przetwarzania oraz przechowywania tych danych. Wiąże się to z koniecznością wprowadzenia wielu istotnych zmian zarówno pod kątem technicznym, jak i organizacyjnym.

Większość tych wymogów regulowało obowiązujące wcześniej GIODO. RODO obowiązuje we wszystkich krajach UE i ma zapewnić jeszcze większą ochronę konsumentów i ich danych. Nowe przepisy dają konsumentom przede wszystkich łatwiejszy dostęp do danych oraz informacji na temat ich przetwarzania, jaśniejsze prawo dotyczące usuwania danych, a także prawo do natychmiastowego poinformowania w przypadku ataku hakerskiego w firmie przechowującej/przetwarzającej dane osobowe. Zmienia się także sposób pozyskiwania tych danych przez firmy czy organizacje. Wszystko w trosce o dobro konsumenta.

RODO nakłada też nowe obowiązki w postaci:

  • monitorowania oraz raportowania naruszeń ochrony danych osobowych,
  • testowania bezpieczeństwa,
  • opracowania i wdrożenia procedur postępowania oraz środków bezpieczeństwa czy też analizy ryzyka.

Przepisy nie wskazują na konkretne procedury i rozwiązania. To na administratorze danych spoczywa ich dobór.

Rozporządzenie kładzie również nacisk na większą świadomość pracowników w zakresie ochrony danych osobowych. Pracodawca powinien zadbać o to, by pracownicy znali procedury obowiązujące w firmie, a także by umieli rozpoznać sytuacje, w których dane osobowe mogą być narażone np. na atak hakerski.

To tylko część zmian wprowadzonych przez RODO. Dlatego zachęcamy do skorzystania z naszego wsparcia. Nie tylko pomożemy przedsiębiorcom w zrozumieniu przepisów i przełożeniu ich na konkretną działalność firmy. Swoim klientom oferujemy również szkolenia RODO, które zwiększą świadomość pracowników oraz rozwieją wszelkie wątpliwości związane z rozporządzeniem.

IKG TECHNOLOGY
Go to page
IKG TECHNOLOGY: