DIGITAL TRANSFORMATION

Transformacja cyfrowa biznesu jest zmianą organizacyjną wprowadzoną za pomocą cyfrowych technologii i nowych modeli biznesowych w celu poprawy wyników finansowych.- (źródło Cisco)

Transformacja cyfrowa dotyczy nie tylko technologii cyfrowej ale faktu, że ta technologia, która jest cyfrowa, pozwala ludziom rozwiązać ich typowe problemy i jest przez nich preferowana.- (źródło Wikipedia)

W badaniu przeprowadzonym przez IDG Research Services (na zlecenie EMC Corp.) za krytyczny lub bardzo ważny cel inwestycji w technologie cyfrowe 87% respondentów uznało usprawnianie obsługi klienta.

W ramach realizacji strategii Transformacji Cyfrowej firmy w najbliższym czasie planują wdrażać:

  • Automatyzację i robotyzacje
  • Cyfryzacje kanałów sprzedażowych
  • Konsolidacje i analitykę danych biznesowych
  • Wprowadzenie aplikacji mobilnych
  • Rozwiązania chmurowe

Czy Twoja firma jest przygotowana na Transformacje Cyfrową????

GAP4DX – Sprawdź to poprzez analizę luk.