DORADZTWO AML

Naszym klientom oferujemy kompleksowe doradztwo AML (Anti-Money Laundering). Usługi dotyczą zagadnień związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – kwestie te reguluje szczegółowo obowiązująca w Polsce Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W ramach doradztwa AML zapewniamy wsparcie w interpretacji wymogów prawnych, w wykonywaniu obowiązków regulacyjnych (ocena ryzyka, monitorowanie transakcji, szkolenia).

Dokonujemy również oceny zgodności instytucji z obowiązującymi regulacjami prawnymi – zarówno pod kątem prowadzonej polityki, obowiązujących procedur, wdrożonych systemów i procesów. W tym obszarze mogą Państwo liczyć także na nasze wsparcie doradcze w kwestiach spornych zarówno z kontrahentem, klientem, jak i instytucjami nadzorczymi.

Zapewniamy również profesjonalne szkolenia AML dla naszych klientów oraz ich pracowników. Działania te pozwolą zabezpieczyć system finansowy przed wykorzystaniem go do celów niezgodnych z prawem.

BODY MODY
Odwiedź stronę
BODY MODY: