COMPLIANCE

W dzisiejszych czasach nowoczesne firmy działają w oparciu o wewnętrzny zbiór zasad mający na celu zapewnienie zgodności działania całej organizacji z prawem oraz przyjętymi wewnętrznymi normami postępowania po to by m in.: zapobiegać stratom finansowym lub utracie wizerunku.

Polityka compliance pozwala  zminimalizować ryzyko pojawienia się sytuacji niezamierzonego łamania przepisów prawnych czy naruszania zasad i norm kulturowych, które mogą negatywnie wpłynąć na dobre imię firmy.

Liczne akty prawne wprowadzane zarówno w Polsce jak i UE, mają spowodować, że firmy wdrożą kompleksowe rozwiązania. W efekcie konieczność wdrożenia wewnętrznych procedur gwarantujących, że firma będzie działała w zgodzie z prawem, wyrasta na jeden z najistotniejszych obowiązków przedsiębiorców od 2018 r.

Dysponując zespołem doświadczonych analityków i audytorów przygotujemy Państwa organizację do wdrożenia procesów oraz instrumentów polityki compliance.

BODY MODY
Odwiedź stronę
BODY MODY: