BDO Technology członkiem wspierających Polskiej Federacji Szpitali.

 

BDO Technology, dołączyło do zaszczytnego grona członków wspierających PFSz!

Polska Federacja Szpitali zrzesza ponad 210 szpitali z obszaru całego kraju i jest najbardziej reprezentatywną organizacją pracodawców sektora szpitalnego w Polsce, działającą od 2011 roku.

Federacja jest także członkiem największej organizacji pracodawców w Polsce – Pracodawcy RP, w ramach której w realny sposób wpływa na politykę zdrowotną i społeczną.

Głównym celem Federacji jest poprawa warunków działania szpitali.  PFSz działa na rzecz lepszego finansowania szpitali, wzrostu znaczenia kadry zarządzającej szpitalami, bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników szpitali, a także na rzecz jakości, dobrych praktyk zarządzania, edukacji oraz dobrego ustawodawstwa.

PFSz reprezentuje polskie szpitale na forum krajowym, a także międzynarodowym. Jest członkiem Europejskiej Federacji Szpitali HOPE obejmującej około 80% łóżek szpitalnych w UE.