BDO Technology zostało przyjęte w poczet członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Uchwałą nr 415/2019 z dnia 16 lipca br. BDO Technology zostało przyjęte do grona członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Do PIIT należy ponad 130 czołowych firm działających na polskim rynku teleinformatycznym.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji jest platformą firm działających na rzecz cyfrowej transformacji gospodarki i modernizacji państwa, której misją jest reprezentowanie interesów gospodarczych firm przemysłu teleinformatycznego realizujących światowej klasy cyfrowe produkty i usługi

Izba pracuje na rzecz dobrych regulacji i procedur, które umożliwiają cyfrowy rozwój i modernizację Państwa, przy zachowaniu zasad swobody gospodarczej, a także promuje kompetencje, procesy oraz dobre praktyki wspierające cyfrową transformację, a także upowszechnianie społecznie korzystnych innowacji.

Czytaj więcej o PIIT