Współpraca z fundacją Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Fundacja Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jako Partner programu profilaktyczno-edukacyjnego gościła w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana młodzież szkół średnich.

Inicjatorem i organizatorem wydarzenia był Wydział Ruchu Drogowego oraz Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Jednym z gości specjalnych spotkania był dr Kamil Galicki, Wiceprezes Zarządu BDO Technology, który przekazał podczas prezentacji: „Internetowe zagrożenia i przyszłość zawodowa” najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z tak dzisiaj popularnych komunikatorów internetowych. Zachęcał przy tym uczestników do świadomego korzystania z mobilnych aplikacji.

Jak mówi Kamil Galicki o współpracy: Jest to dla nas bardzo ważne działanie, ponieważ podczas takich spotkań edukujemy młodzież w zakresie bezpieczeństwa IT. Inwestujemy w ten sposób przyszłość, w naszą największą wartość – w młodzież.

Więcej o spotkaniu