Warszawa, 16 maja 2018 roku – Polska Federacja Producentów i Dystrybutorów Suplementów Związek Pracodawców oraz BDO Technology, firma doradczo – technologiczna, podpisali list intencyjny
o partnerstwie strategicznym. Celem współpracy jest opracowanie i wdrożenie szerokiej koncepcji branżowego systemu informowania i edukacji  w kierunkach zaliczanych do RODO(
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych)oraz  opracowanie i wdrożenie  systemu świadczenia usług eksperckich i doradczych w zakresie RODO wobec środowiska producentów i dystrybutorów suplementów diety.

Polska Federacja Producentów i Dystrybutorów Suplementów Związek Pracodawców oraz BDO Technology planują w najbliższym czasie nawiązać partnerstwo strategiczne w zakresie budowania bazy rzetelnej wiedzy o RODO w kontekście specyfiki branżowej rynku suplementów diety, dopracowania mechanizmów wymiany i upowszechniania wiedzy specjalistycznej w  środowiskach producentów i dystrybutorów suplementów diety, lekarzy i aptekarzy oraz konsumentów, bieżącej wymiany informacji o RODO na rynku suplementów i ich publikację we własnych i współpracujących kanałach medialnych, a także okresowych publikacji wyników prowadzonej działalności w formie raportów oraz naukowych opracowań  tematycznych.

 

Polska Federacja Producentów i Dystrybutorów Suplementów Związek Pracodawców nieustannie wspiera swoich członków  w zakresie wdrażania bieżących regulacji prawnych i  wymagań stawianych przez rynek. Obecnie jest to temat z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych, w związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 r., Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych „RODO”.

Rynek producentów i dystrybutorów suplementów diety jest bardzo dynamicznie rozwijającym się sektorem przemysłu spożywczego, przedsiębiorstwa są bardzo innowacyjne technologicznie, dlatego istotne jest wsparcie ich od strony prawno – proceduralnej oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach informatycznych – powiedziała Joanna Bańkowska, Prezes Zarządu BDO Technology

– Rozpoczęcie rozmów o partnerstwie z firmą BDO Technology było  konsekwencją wchodzących na rynek zmian związanych z ochroną danych osobowych, które stawia przed firmami Rozporządzenie UE o Ochronie Danych Osobowych.  BDO Technology oferuje to najwyższej jakości, kompleksowe rozwiązania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem informacji, które uzupełniają nasze portfolio o kolejny segment rynku wspomagający codzienną działalność przedsiębiorstw i zarządzanie zgodne z literą prawa”  – powiedział Artur Czuchaj Prezes Zarządu Federacji Suplementów.

IKG TECHNOLOGY
Przejdź do strony
IKG TECHNOLOGY: